Nasz dorobek:

 • portal crowdfundingowy "CREO creative crowdfunding"
 • planszowa gra edukacyjna "Kup & Sprzedaj" z zakresu edukacji ekonomicznej,
 • portal e-learningowy "Nadbałtycki szlak designu"
 • portal społecznościowy - kulturalny "Kolberg 2014"
 • "Apple Pear" - gra mobilna dla najmłodszych na platformę Android
 • karciana gra edukacyjna "Dodawanie 100" z zakresu edukacji matematycznej,
 • ekologiczny program multimedialny "Organizmy i środowisko",
 • program nauczania elementów informatyki dla dzieci w wieku 3-6 lat,
 • pakiet programów multimedialnych do nauczania informatyki w przedszkolu,
 • edukacyjny program multimedialny "Morfologia kwiatów letnich" z zakresu edukacji biologicznej
 • filmy dydaktyczne w ramach programu "Zdolni z Pomorza" z zakresu edukacji informatycznej
 • encyklopedia multimedialna "Ekologiczne znaczenie roślin – encyklopedia multimedialna"
 • encyklopedia multimedialna "Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski"
 • edukacyjny program multimedialny "Gatunek i jego środowisko"
 • program analizy gleby "Wpływ gęstości gleb na plon"
 • elektroniczne testy egzaminacyjne "Generator testów egzaminacyjnych"
 • program oceny krajobrazu "Waloryzacja krajobrazu"
 • program analizy ankiet "Analiza danych ankietowych"
 • elektroniczne testy psychologiczne "RavenMod"

Bierzemy udział w projektach międzynarodowych (m.in. finansowanych ze środków Funduszu Wyszehradzkiego"), ogólnopolskich (m.in. finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), regionalnych |(m.in. finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) jak i lokalnych (m.in. finansowanych ze środków urzędów miasta i gminy).

Dotychczas zrealizowaliśmy kilkanaście projektów o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mln zł